TONY THẠCH
Pháp danh: An Hậu

 

Tony Thạch sinh năm 1955 tại Đà Nẵng,Việt Nam, là con cháu ba đời của người Tàu Phúc Kiến. Theo học trường Tàu Thọ Nhơn tại Quảng Nam, đến năm 1972 du học tại Đài Loan, năm 1978 tốt nghiệp kỹ sư hóa học tại Taiwan University, ra trường đi làm ngành chuyên môn hóa học, nhưng anh có duyên với ngành du lịch, lợi thế của anh là nói được tiếng Việt và tiếng Hoa, nên bắt đầu từ năm 1974 anh đă từng làm việc bán thời cho ngành du lịch của chính phủ Taiwan. Đến năm 1981 đến định cư Úc theo diện di dân, bắt đầu làm việc tại cơ xưởng chemical flastic tại tiểu bang New South Wales. Năm 1994, thành lập công ty du lịch Triumph Tours và duy tŕ cho đến ngày hôm nay. Tony Thạch có duyên quy y và học Phật Pháp với Ḥa Thượng Tinh Vân năm 1995 tại Chùa Nam Thiên, vùng Wollongong, tiểu bang New South Wales, Úc Châu. Châm ngôn của anh Tony Thạch là " lấy nghề làm tu", anh phát Bồ Đề tâm hướng dẫn tất cả những ai muốn đi hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ và các quốc gia có mặt Phật Giáo trên thế giới, xin hăy liên lạc trực tiếp với anh để được hướng dẫn chi tiết. Phone: 61.02. 9211 6338. Mobile: 0411 863 809; Email: tonythach@hotmail.com

 

 


(Next)

 

 

TRIUMPH TOURS
2a/145-149  Forest Road
Hurstville, NSW 2220. Australia
Tel: (02) 9585 8179
Fax: (02) 9585 8613

Email: tonythach@hotmail.com
Website: www.tonythach.com