Hình ảnh ngày 25-10-2009
Phái đoàn chiêm bái tại Chùa Hàn Sơn
nơi tu hành của Thiền Sư Hàn Sơn & Thiền Sư Thập Đắc
tại Hàn Châu, tỉnh Giang Tô

Nhiếp ảnh: Tony Thạch - Tâm Minh Nhựt

 


(nghe tiếng chuông Chùa Hàn Sơn - mp3)


(xem bài viết về chùa Hàn Sơn)

 

 

25-10-2009

At first page       Next page

1 of 8

At first page       Next page

Web Album Maker 1.02