Please enable JavaScript, download instructions

 1 | 2 | 3 | 4 |
 Hình ảnh phái đoàn tham quan các quốc gia Nam Mỹ - tháng 11-2015 - do Triumphtours Tony Thạch hướng dẫn - nhiếp ảnh: Quảng Hội Vũ Năng Hiền)
01.Iguazu (1).jpg
01.Iguazu (1).jpg
01.Iguazu (2).jpg
01.Iguazu (2).jpg
01.Iguazu (3).jpg
01.Iguazu (3).jpg
01.Iguazu (4).jpg
01.Iguazu (4).jpg
01.Iguazu (5).jpg
01.Iguazu (5).jpg
01.Iguazu (6).jpg
01.Iguazu (6).jpg
01.Iguazu (7).jpg
01.Iguazu (7).jpg
01.Iguazu (8).jpg
01.Iguazu (8).jpg
01.Iguazu (9).jpg
01.Iguazu (9).jpg
01.Iguazu (10).jpg
01.Iguazu (10).jpg
01.Iguazu (11).jpg
01.Iguazu (11).jpg
01.Iguazu (12).jpg
01.Iguazu (12).jpg
01.Iguazu (13).jpg
01.Iguazu (13).jpg
01.Iguazu (14).jpg
01.Iguazu (14).jpg
01.Iguazu (15).jpg
01.Iguazu (15).jpg