Please enable JavaScript, download instructions

 1 | 2 | 3 |

Đạo Hữu Tony Thạch đến thăm Xưởng Đúc Tượng Phật tại Nanjing, Trung Hoa
 vào thượng tuần tháng 10-2016

(Photo by Tuấn Phạm)

 

Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (1).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (1).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (2).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (2).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (3).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (3).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (4).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (4).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (5).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (5).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (6).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (6).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (7).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (7).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (8).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (8).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (9).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (9).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (10).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (10).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (11).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (11).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (12).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (12).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (13).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (13).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (14).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (14).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (15).JPG
Xuong Duc Tuong Phat_Nanjing_2016 (15).JPG